Vườn chim Thung Nham

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Vườn chim Thung Nham