Đầm Vân Long

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đầm Vân Long