Cố đô Hoa Lư

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Cố đô Hoa Lư