Chùa Bái Đính

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Chùa Bái Đính