Vườn quốc gia Pù Mát

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Vườn quốc gia Pù Mát