Làng Sen quê Bác

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Làng Sen quê Bác