Cánh đồng hoa Hướng Dương

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Cánh đồng hoa Hướng Dương