Biển Cửa Lò

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Biển Cửa Lò