Bãi Lữ

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Bãi Lữ