Vườn quốc gia Xuân Thủy

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Vườn quốc gia Xuân Thủy