Hồ Vịnh Xuyên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Hồ Vịnh Xuyên