Đất ngập nước láng sen

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đất ngập nước láng sen