Thác Bay Liêm Phú (Văn Bàn)

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Thác Bay Liêm Phú (Văn Bàn)