Núi Hàm Rồng Lào Cai

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Núi Hàm Rồng