Nóc nhà Đông Dương Fanxipan

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Nóc nhà Đông Dương Fanxipan