Nhà thờ đá Sa Pa

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Nhà thờ đá Sa Pa