Ngũ Chỉ Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Ngũ Chỉ Sơn