Đèo Ô Quy Hồ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đèo Ô Quy Hồ