Bản Cát Cát

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Cát Cát