Vườn hoa Tam Giác Mạch

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Vườn hoa Tam Giác Mạch