Khu du kích Ba Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Khu du kích Ba Sơn