Đèo Tam Canh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đèo Tam Canh