Chùa Tiên – Giếng Tiên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa Tiên – Giếng Tiên