Chùa Bắc Nga

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa Bắc Nga