Núi Lang Biang

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Núi Lang Biang