Đèo Ngoạn Mục

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Đèo Ngoạn Mục