Thác Tác Tình

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Thác Tác Tình