Sì Thâu Chải

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Sì Thâu Chải