Đồi chè Tân Uyên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đồi chè Tân Uyên