Đỉnh núi Pu Si Lung

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đỉnh núi Pu Si Lung