Đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử