Bản Hon

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Hon