Hòn đảo Phú Quốc

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hòn đảo Phú Quốc