Tháp Bà Ponagar

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Tháp Bà Ponagar