Chùa Long Sơn yên bình giữa biển trời Nha Trang

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Chùa Long Sơn yên bình giữa biển trời Nha Trang