Chùa Hiến

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Chùa Hiến