Thung Nai

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Thung Nai