Hồ thủy điện Hòa Bình

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Hồ thủy điện Hòa Bình