Bản Ngòi Hoa

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Ngòi Hoa