Khu văn hóa lịch sử Long Mỹ

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu văn hóa lịch sử Long Mỹ