Khu du lịch sinh thái Tầm Vu

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu du lịch sinh thái Tầm Vu