Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng