Căn cứ BÀ BÁI

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Căn cứ BÀ BÁI