Vịnh Lan Hạ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Vịnh Lan Hạ