Tháp Tường Long

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Tháp Tường Long