Khu nghỉ dưỡng – sinh thái Cát Bà

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Khu nghỉ dưỡng – sinh thái Cát Bà