Đảo Hòn Dấu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đảo Hòn Dấu