Bến tàu không số K15

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Bến tàu không số K15