Đền Kiếp Bạc Hải Dương

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đền Kiếp Bạc