Đảo Cò Chi Lăng Nam

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Đảo Cò Chi Lăng Nam